سالن آموزش و همایش ستاد معاینه فنی خودرو های تهران

سالن آموزش و همایش ستاد معاینه فنی خودرو های تهران

مرکز معاینه فنی خودرونیایش

اتوبان اشرفی اصفهانی بعد از اتوبان نیایش

سیستم کنفرانسی

سیستم صوت و تصویر

تصاویر پروژه

1004/moayeneamozesh1.jpg
1004/moayeneamozesh2.jpg
1004/moayeneamozesh3.jpg
1004/moayeneamozesh4.jpg
1004/moayeneamozesh5.jpg
1004/moayeneamozesh6.jpg
1004/moayeneamozesh7.jpg

با ما تماس بگیرید

تیم فنی ما پاسخگوی تمامی سوالات و نیازهای فنی شما می باشد.

09125856397 - 02166374317